Semena v této kategorii mají vyšší podíl kmenů Sativa. Rostliny jsou vyšší, se štíhlými listy a otevřenější strukturou světle zelených pupenů, které často rostou ve výrazné spirálové formaci kolem větví. Všechny kmeny konopí Sativa pocházejí z tropických oblastí, které jsou díky dlouhým a horkým létům příčinou delší doby květu (na rozdíl od semen Indica, která pocházejí z tvrdších podnebí). Semena s větším podílem kmenů Sativa mají vyšší produktivitu a lehčí sklizeň. 

Uživatelé tyto hybridní kmeny vyhledávají především pro podporu inspirace, kreativity a získání energie.