Využijte až 30 % slevy na naše produkty! Zobrazit slevy

Doprava zdarma na objednávky nad 1 000 Kč
Zboží zasíláme v diskrétním balení
Semena zdarma jako dárek

Vedlejší účinky: Od euforie k paranoii

Tento text byl původně publikován na webu Magazín Konopí (zdroj: magazin-konopi.cz) a zde ho zveřejňujeme se souhlasem majitele.

Na základě tisíce let lidských zkušeností s konopím, bohatých anekdotických svědectví ze současnosti i rozsáhlých výzkumů lze jednoznačně prohlásit, že konopí je jedno z nejbezpečnějších léčiv na světě. Prakticky není možné ho zkonzumovat takové množství, aby se jím člověk smrtelně předávkoval anebo si jím nějak zásadně ublížil. Přesto je dobré mít přehled o vedlejších účincích a vědět, jak se některým z nich zcela vyhnout či je alespoň zmírnit.

Uznávaný britský neurofarmakolog dr. Leslie Iversen vysvětluje, jak nepravděpodobné je smrtelné předávkování konopím: „Laboratorně testovaná zvířata (krysy, myši, psi a opice) dokázala tolerovat dávky až do 1 000 mg/kg. V přepočtu to znamená, že člověk vážící 70 kilogramů by musel zkonzumovat zhruba 70 gramů čistého THC najednou, aby mohlo dojít k ohrožení života.

Po domluvě s lékařem stačí mírně snížit dávkování či upravit poměr kanabinoidů a potíže s vedlejšími účinky pominou.

To ale představuje asi pětitisíckrát větší množství, než je obvykle potřebné k navození kýžených účinků. Přestože je konopí nejrozšířenější ilegální substancí na světě, existuje jen minimum případů smrtelného předávkování, pokud vůbec nějaké.“

Odborníci z amerického Institutu lékařství se zabývali dopady užívání konopí na fyziologii člověka a publikovali mimo jiné tyto závěry: „Konopí není zcela neškodné, jedná se naopak o drogu s širokou škálou různě intenzivních účinků. Nicméně kromě rizik spojených s kouřením nejsou jeho vedlejší účinky závažnější než u jiných běžně předepisovaných léčiv.“

Krátkodobé účinky 

Akutní neboli krátkodobé účinky konopí se na lidském organismu projeví buď během několika málo minut po užití (v případě kouření nebo vaporizace), nebo zhruba po hodině až dvou (v případě ústní konzumace – pochutin nebo extraktů). Odeznít mohou v případě inhalace po jedné až třech hodinách, zatímco v případě orálního užití to může trvat dvakrát až třikrát déle. U ústní konzumace různých konopných pochutin s THC je proto nutné začít s co nejmenší dávkou a po užití vyčkat dvě tři hodiny, než se případně přistoupí k další konzumaci.

Reakce uživatelů bez ohledu na způsob aplikace jsou vždy silně individuální a záleží na řadě faktorů, jako například místě užití, psychickém rozpoložení a momentálním zdravotním stavu.

Mezi běžné krátkodobé účinky při inhalaci THC se řadí kašel a sucho v ústech, u všech forem užití se obecně můžeme setkat se zarudnutím očí, zvýšenou chutí k jídlu, pocity dezorientace, zpomalením reakcí, malátností a úzkostnými stavy. Při dlouhodobém užívání ale většina nežádoucích „psychoaktivních“ účinků ustoupí.

Po inhalaci konopí se dále může krátkodobě zvýšit srdeční tep, což může představovat určité riziko pro kardiaky.

Při dlouhodobém užívání většina nežádoucích psychoaktivních účinků ustoupí.

V ojedinělých případech (obvykle v důsledku jednorázové konzumace nadměrného množství pochutin či extraktu) mohou uživatelé pocítit vážnější vedlejší účinky jako záchvaty paniky, příznaky psychózy a křeče. Ojediněle se stává i to, že predisponovaní jedinci musejí být s dočasnou psychotickou epizodou hospitalizováni.

Dlouhodobé účinky 

THC je psychotropní látkou, jejíž dlouhodobé užívání může člověka ovlivňovat jak fyzicky, tak psychicky. Jelikož se ale jedná o ilegální substanci, nebylo doposud možné provést dostatek klinických výzkumů a z nich vyvodit závěry ohledně toho, co přesně a jak je ovlivněno z dlouhodobého hlediska.

Z praxe víme, že užívání konopí může mít dopad na krevní tlak. Většinou ho snižuje, což je nutno brát v úvahu u osob, kteří mají problémy s nízkým tlakem.

Zdroj: unsplash.com

Zdroj: unsplash.com

Dobře prozkoumány jsou syntetické kanabinoidy jako například izolované THC označované jako dronabinol a prodávané u nás na předpis pod názvem Marinol. Uvádí se, že ani jeho dlouhodobé užívání nemá žádná závažnější zdravotní rizika. I hrozba vzniku závislosti je zde mnohem menší než u jiných farmaceutik.

Seznam vedlejších účinků

Přestože konopí představuje jedno z nejbezpečnějších léčiv, začínající uživatelé by měli být obezřetní a přistupovat k němu s respektem. Na začátku terapie je proto vhodné seznámit se s možnými vedlejšími účinky.

Úzkost a neklid

Většině uživatelů konopí pomáhá být v klidu a relaxovat, avšak mnoho pacientů ho navíc užívá k mírnění úzkostí a depresí například i v souvislosti se závažným onemocněním. Nicméně může se vám stát (především pokud začínáte a požili jste větší množství THC), že začnete pociťovat úzkost a neklid. V takovém případě se zkuste přesunout někam, kde se budete cítit pohodlně a bezpečně (například vlastní pokoj), a udělejte následující: sedněte nebo lehněte si na zem, zhluboka dýchejte a pokuste se uvolnit.

Máte-li u sebe někoho blízkého, požádejte ho, ať vás drží za ruku a něco vám vypráví. I pohlazení domácího mazlíčka může výrazně pomoci, stejně jako něco dobrého k snědku či oblíbená hudba. Po takové zkušenosti volte při dalším užití menší dávku THC anebo přidejte CBD, o kterém se dnes ví, že psychoaktivní účinky THC mírní.

Je důležité mít na paměti, že pocity „zkouření“ (tedy intoxikace) v důsledku užití THC jsou jednoduše vedlejšími účinky užívání tohoto přírodního léčiva. Obecně platí, že neexistuje lék bez vedlejšího účinku – stejně tak mají své nežádoucí účinky i běžné farmaceutické léky.

Pokud coby začínající oficiální konopní pacienti pociťujete u léčby menší duševní diskomfort, zkuste vytrvat, za týden za dva bude vše jinak – anebo možná po domluvě s lékařem zkuste mírně snížit dávkování. Někdy stačí jen vyzkoušet jinou odrůdu, která vám sedne lépe (například s nižším obsahem THC anebo vyšším obsahem CBD). To platí i pro samoléčící se pacienty, kteří nemají konopí předepsané od lékaře.

Paranoidní pocity

Ve výjimečných situacích může u disponovaných jedinců dojít k výskytu paranoidních myšlenek a podezřívavých pocitů. Je to známka příliš vysoké dávky THC. V takovou chvíli je dobré zachovat chladnou hlavu a uvědomovat si, že jde o dočasný stav. Potentní konopí je léčivo, které je radno konzumovat pouze v bezpečném prostředí a s lidmi, k nimž máme důvěru.

THC může u dlouhodobých uživatelů vést k dočasnému zhoršení krátkodobé paměti, výkonnosti, pozornosti a koncentrace.

V případě opakujících se návalů stihomamu je nutno konzultovat lékaře a napříště se THC vyhýbat.

Závrať

Pocit závrati je dokumentován zejména po konzumaci odrůd s vyšším obsahem THC. Především u starších pacientů hrozí, že si následně ublíží pádem, takže je vždy namístě velmi opatrné dávkování.

Ospalost

Pokud se vám po konopí chce spát, vyhýbejte se mu ve chvílích, kdy musíte být obezřetní a čilí. Stejně jako v případě tradičních léků způsobujících ospalost a únavu se vyhýbejte řízení motorových vozidel a ovládání těžké techniky. Ke znovunabytí energie obvykle stačí dobře se prospat.

Dlužno dodat, že některé odrůdy – tradičně charakterizované jako „indikové“, ačkoli to je z vědeckého hlediska nepřesné označení – působí mnohem sedativněji než jiné. Odrůdy označované jako „sativní“ naopak mohou uživatele nabudit.

Nespavost

Nemůžete-li po užití konopí usnout, snižte dávku nebo ho neužívejte zhruba dvě hodiny před spaním.

Krátkodobé výpadky paměti

Lidé mají někdy po užití konopí potíže s krátkodobou pamětí. Někteří ztrácejí schopnost vést složitější debatu, pamatovat si detaily z rozhovoru nebo plnit náročnější úkoly. Tyto účinky se omezují pouze na stav po akutním požití THC a neprojevují se, pokud člověk není právě intoxikován.

Některé odrůdy ale mají takový kanabinoidní a terpenový profil, že naopak mohou v rozumné dávce přispět k lepšímu soustředění. Naše reakce je ale vždy individuální a záleží i na momentálním rozpoložení a okolních podmínkách (tzv. set a setting).

Omezení rozpoznávacích schopností

THC může mít u dlouhodobých uživatelů dočasně negativní vliv na kognitivní funkce včetně zhoršení krátkodobé paměti, výkonnosti, pozornosti a koncentrace.

Ačkoli zhoršení paměti a poruchy pozornosti jsou podle některých studií častější při nadměrném užívání a mohou přetrvávat i po odeznění akutní intoxikace, srovnání patnácti relevantních studií dlouhodobých účinků naopak ukázalo, že „chroničtí uživatelé mohou mít o něco zhoršenou schopnost zapamatovat si nové věci, nicméně ostatní sledované kognitivní funkce nebyly nijak negativně ovlivněny.“

Ovlivnění motorických funkcí 

Mezi nejčastějšími příznaky ovlivnění motorických funkcí po užití THC mohou být zpomalené reakce, roztřesené ruce a tělo. Dále zhoršené soustředění a snížená schopnost sledovat pohybující se objekt při řízení motorového vozidla. Toto ovlivnění je v naprosté většině případů pouze krátkodobé. Výzkumy opakovaně prokazují, že lidé, kteří na konopí a THC nejsou zvyklí, se s těmito účinky vyrovnávají podstatně hůře. Dlouhodobí uživatelé si v mnoha případech na vliv THC dokážou zvyknout. Jejich psychomotorika tak není ani v průběhu intoxikace zásadně ovlivněna. Přesto platí, že po akutním užití THC by ani pravidelný uživatel neměl v žádném případě sedat za volant a manipulovat s těžkou technikou.

Hlad a žízeň

Mnoho pacientů užívá konopí proto, aby se jim vrátila chuť k jídlu. Pokud nepotřebujete přibrat na váze a po konopí vás přepadá nezvladatelný hlad (pověstná „žravka“), volte zdravá a výživově bohatá jídla spíše než sladkosti, tučné pokrmy a průmyslové potraviny. Ty vedou k hyperstimulaci endokanabinoidního systému.

Po akutním užití THC by ani pravidelný uživatel neměl v žádném případě sedat za volant a manipulovat s těžkou technikou.

Samozřejmostí je vyhýbat se nezdravým limonádám a pít dostatek vody. Na stavech po konopí je zajímavé, že člověk mnohem citlivěji vnímá nedostatek tekutin a má tendenci ho napravit. Koneckonců sucho v ústech patří k typickým vedlejším účinkům, hlášeným u většiny pacientů.

Euforické stavy

Pod vlivem konopí vám mohou vážné věci a události připadat jako vtipné a směšné, aniž by k tomu existoval důvod. Tento vedlejší účinek je subjektivně považován za příjemný. Jak ale víme z populární kultury i z vlastních zkušeností, rozhihňaný jedinec sklízí ve společnosti spíše despekt. Aneb jak praví české pořekadlo: „Kdo se směje, neví čemu, podobá se přihlouplému.“ Přitom je vědecky dokázáno, že usměvaví lidé se dožívají vyššího věku!

Text: Lukáš Hurt

Zdroj: magazin-konopi.cz

Kategorie: Léčba, Všechny články