Co přinesou chystané změny v zákoně o návykových látkách?

Tento text byl původně publikován na webu Magazín Konopí (zdroj: magazin-konopi.cz) a zde ho zveřejňujeme se souhlasem majitele.

Zákon o návykových látkách je právní předpis, který má zásadní vliv na podobu legalizace léčebného konopí u nás. Původně dobře míněný záměr předkladatelů zákona se vlivem jeho výkladu, nedostatků a chyb dostal do slepé uličky. Právě předkládaná novela zákona o návykových látkách je rozhodně krok správným směrem a může z velké části narovnat dlouhodobě pokřivený stav.

Zásadním a hlavním přínosem novely je odstranění systému veřejných zakázek pro výběr jediného dodavatele, které byly a dosud jsou jasnou překážkou pro rozvoj léčby konopím v ČR. Principy plánované ekonomiky budou nahrazeny tržní ekonomikou.

Dojde k rozšíření nabídky léčebného konopí a postupnému snižování ceny. Přirozeně zmizí střet zájmů ze strany SÚKL. Získání pěstitelské licence bude nárokové, a to po splnění všech kvalifikačních požadavků. Počet nových pěstitelů nebude omezen.

K situacím na hraně klientelismu by po platnosti novely již nemělo docházet.

Splnění kvalifikačních požadavků bude představovat výstavbu pěstírny, získání certifikátu správné výrobní praxe (SVP), získání oprávnění k manipulaci s omamnými látkami a jako poslední získání samotné pěstitelské licence.

Narovnání pokřiveného stavu

Jako dobrý příklad neudržitelnosti současného stavu zákona může posloužit poslední veřejná zakázka na dodávku léčebného konopí. Postup SÚKL jako zadavatele veřejné zakázky budí dojem účelového jednání, které vedlo ke zvýhodnění dosavadního jediného dodavatele – společnosti Elkoplast.

V roce 2014 dal SÚKL na podání nabídek uchazečům celé čtyři měsíce. V poslední zakázce z prosince 2019 měli případní zájemci k podání nabídek pouhých třicet dní, které navíc zahrnovaly vánoční svátky. Kromě toho se předmět plnění zakázky týkal produktu, kterým v České republice momentálně disponuje právě pouze společnost Elkoplast.

Stav před a po novele.

Svým postupem vedení SÚKL fakticky vyloučilo další možné uchazeče, poškodilo veřejnou soutěž a tím připravilo pacienty i stát o možnost vysoutěžit férovou minimální nabídkovou cenu. K podobným situacím na hraně klientelismu by po platnosti novely již nemělo docházet.

Export a nové pracovní příležitosti 

Novela zákona o návykových látkách byla připravena i s ohledem na dlouho očekávanou možnost exportu léčebného konopí a vytvoření pracovních míst u nových pěstitelů. Ve světle posledního vývoje na světových trzích s konopím jsme však schopni využít už jen zlomek toho, co novela přinese.

Akcie velkých producentů konopí ztratily za posledních osmnáct měsíců 50 až 95 procent své hodnoty. Úpadky a slučování těchto velkých firem jsou nevyhnutelné. Je patrný obrovský tlak na maximální zvyšování efektivity pěstování a postupné snižování cen.

Splnění kvalifikačních požadavků bude představovat výstavbu pěstírny, získání certifikátu správné výrobní praxe (SVP), získání oprávnění k manipulaci s omamnými látkami a jako poslední získání samotné pěstitelské licence.

Budoucí snaha českých producentů konkurovat velkým světovým výrobcům bude obtížná a představuje pro naše podnikatele nezanedbatelné riziko. Konkurence se právě přiostřuje i nově otevřeným exportem z Izraele. Dobrou zprávou na tom všem je, že profitovat z tohoto stavu budou právě pacienti.

Co bude dál

Jak již bylo řečeno v úvodu – současná novela je krok správným směrem. Bohužel z hlediska českých výrobců má nejméně pět let zpoždění. I přesto je změna prospěšná, přinese pacientům řadu výhod a lékařům dostupnější nástroj pro léčbu pacientů.

Text: Tomáš Kubálek

Zdroj: magazin-konopi.cz

Kategorie: Legislativa, Novinky, Všechny články