Delta-8-THC: Znovuobjevený kanabinoid na cestě do Evropy

Tento text byl původně publikován na webu Magazín Konopí (zdroj: magazin-konopi.cz) a zde ho zveřejňujeme se souhlasem majitele.

Konopný trh ve Spojených státech v minulém roce zaplavil zcela nový „produkt“ z konopí. Delta-8-THC, kanabinoid s omamnými účinky, který je blízkým příbuzným známého delta-9-THC. V konopí se delta-8 vyskytuje v zanedbatelném množství, ale je možné jej syntetizovat z široce dostupného CBD. 

Ačkoli byl tento kanabinoid objeven (resp. syntetizován) ve čtyřicátých letech 20. století, o jeho účincích se toho ví poměrně málo. Všechny známé studie naznačují, že psychoaktivita této látky je ve srovnání s delta-9-THC výrazně nižší. Naopak schopnost podporovat chuť k jídlu se zdá být, alespoň podle testů na myších, podstatně vyšší než u delta-9-THC.

Pravděpodobně nejlépe prozkoumaný je silný antiemetický účinek (proti zvracení). V roce 1995 byla v Izraeli provedena poměrně rozsáhlá studie, které se zúčastnilo 480 dětských pacientů s rakovinou. Výsledek byl velmi povzbudivý: prakticky u všech subjektů došlo po podání delta-8-THC k zastavení nebo alespoň výraznému zlepšení zvracení a nevolnosti, a to pouze s minimálními vedlejšími účinky (úzkost, nepříjemné psychické stavy). Tento kanabinoid má další významnou výhodu: ve srovnání s delta-9 je mnohem méně náchylná k přeměně na kanabinol (CBN) při nesprávném skladování.

Delta-8 dobývá americké trhy s konopím 

Delta-8 je dnes trnem v oku amerických zákonodárců. Díky schválení nového zemědělského zákona americkým Kongresem v roce 2018 jsou ve Spojených státech na federální úrovni legální veškeré produkty, které pocházejí z technického konopí (hemp) a splňují limit obsahu THC pod 0,3 %.

Přístup amerických úřadů je rozporuplný.

Tento zákon se nijak nezmiňuje o limitu pro delta-8 a další kanabinoidy s podobnou chemickou strukturou, jakou má THC. Někteří podnikatelé usoudili, že to pro ně znamená zelenou a zaplavili americký trh produkty s obsahem delta-8. Ty jsou podle nich legální, protože jsou získané z CBD a splňují zákonem stanovené limity nelegálních kanabinoidů.

Přístup amerických úřadů je rozporuplný. Legislativní rada státu Wisconsin v minulém roce dospěla k závěru, že výrobky s delta-8 mohou být považovány za technické konopí (hemp), pokud splňují zákonnou hranici obsahu THC.

Chemický vzorec Delta-8-THC.

Chemický vzorec delta-8-THC.

Na druhé straně policejní zásah na konopném veletrhu pořádaném v Las Vegas ve státě Nevada, který byl cílený právě na prodejce produktů s obsahem delta-8 a dalších méně obvyklých kanabinoidů, nasvědčuje, že tato svoboda nemusí mít dlouhého trvání. Guvernér státu Nevada Steve Sisolak minulý měsíc stvrdil svým podpisem platnost novely zákona, která v Nevadě nastavuje pro delta-8 stejná pravidla, jaká dosud platila pro THC. Podobné kroky podniká řada dalších amerických států.

Nastane podobná situace u nás? 

Stručná odpověď by mohla znít jednoduše. Ne, delta-8 THC je přímo uvedena na seznamu zakázaných psychotropních látek (463/2013 Sb. seznam č.4). To samé platí i pro některé další méně obvyklé kanabinoidy, které se do jisté míry podobají THC. Naši legislativci jsou v tomto ohledu „napřed“ oproti svým kolegům ze Spojených států.

Nicméně v některých evropských státech je situace odlišná. V zemích, jejichž vlády vůči konopí zaujímají tolerantnější postoj, jako jsou například Švýcarsko, Portugalsko, Holandsko nebo Lucembursko, se mohou legislativci s tímto problémem brzy potýkat.

Dalším faktorem, který je potřeba brát v potaz, je nedávné rozhodnutí Evropské komise, že CBD nelze považovat za narkotikum.

Uživatelé popisují účinky jako mírnější a více energizující obdobu klasického konopí s vysokým obsahem delta-9-THC (dále jen THC).

Především tu část, že obchod s CBD na území Schengenského prostoru nelze omezovat. CBD vyrobené v zemích Evropské unie by tak mohlo být exportováno do zemí, kde by z něj bylo možné delta-8 legálně syntetizovat.

CBD je legálně a široce dostupné ve většině zemí EU a je těžké odhadnout, jaké následky by měl masivní a těžce kontrolovatelný obchod s legálním konopím, jehož koncový produkt by byl v řadě zemí nelegální. Bezpochyby by si tyto produkty našly svoji cestu do šedé ekonomiky, která nepodléhá kontrole kvality. Důsledkem by mohlo být zbytečné vystavování uživatelů zdravotním rizikům.

Proces získání delta-8 z CBD

Celá reakce zahrnuje rozpuštění CBD ve směsi organického rozpouštědla a kyseliny a její zahřátí. Lze použít různé kombinace, přičemž postup patentovaný v roce 2002 izraelskými vědci (jedním z nich je prof. Mechoulam) uvádí jako nejlepší možnost kyselinu chlorovodíkovou a etanol nebo cyklohexan a kyselinu sírovou. Kutilové však nejčastěji sahají po kyselině octové.

Výrobcem zvolené rozpouštědlo a kyselina mají zásadní vliv na průběh a rychlost reakce, ale celkově by dosažení maximálního výtěžku nemělo trvat déle než 18 hodin při 100 °C. Dokonalost přeměny CBD na delta-8-THC se může značně lišit, ale nikdy není 100%. Kromě toho, že část CBD zůstává nepřeměněna, vzniká také několik dalších typů THC, např. delta-9, delta-6 nebo delta-1. Výsledný produkt musí být proto přečištěn nejen od těchto látek, ale zejména od zbytků rozpouštědel. Pokusy o domácí výrobu delta-8-THC z CBD a konzumace takového produktu mohou být nebezpečné.

Autor: Filip Ostrowski

Zdroj: magazin-konopi.cz

Kategorie: Látky v konopí, Všechny články, Zajímavosti