Artritida, artróza a další kloubní onemocnění

Tento text byl původně publikován na webu Magazín Konopí (zdroj: magazin-konopi.cz) a zde ho zveřejňujeme se souhlasem majitele.

Poměrně specifická je revmatoidní artritida, kterou způsobují poruchy imunitního systému. Ten místo aby napadal nepřátelské viry a bakterie, útočí na měkké kloubní tkáně (tzv. synoviální membrány produkující kloubní maz). Tím následně dochází až k deformaci a destrukci chrupavek a rozpadu kostí.

Existují i další méně časté formy kloubních onemocnění, mezi něž patří například ankylozující spondylitida neboli Bechtěrovova nemoc, artritida traumatická (po úrazech) či septická (infekční postižení) a další. Celkem je známo více než sto druhů artritidy.

Bezradná medicína

Problémy s klouby se mohou objevit i u mladších generací, a to zejména jako chronická zánětlivost v důsledku různých zranění. Současná medicína nedisponuje prostředky, které by dokázaly artritidy léčit či pozitivně ovlivnit jejich průběh, a léčba se proto omezuje na tišení bolesti pomocí medikamentů s omezenou účinností a mnohdy závažnými vedlejšími účinky. V dnešní době jsou čím dál častější i operace a umělé náhrady kloubů, ale podobným operacím by se většina z nás určitě chtěla raději vyhnout.

Celkem je známo více než sto druhů artritidy.

V některých případech běžná farmaceutika neúčinkují, jindy jejich užívání není pro pacienty vhodné. Z toho důvodu stále více nemocných hledá pomoc v alternativní medicíně a bylinách. Podle vědeckých výzkumů i zkušeností jednotlivých pacientů se v posledních letech zdá být jedním z nejnadějnějších prostředků pro jedince trpící kloubními onemocněními právě konopí.

Stáří nezastavíme

Důležitý faktor v patologii nemoci představuje zdravotní stav kostí. Jak lidé stárnou, jejich kosti procházejí rozsáhlými změnami, jež mohou vést k degradaci a destrukci synoviálních kloubů (tj. těch vystlaných kloubním mazem). Vědci se proto snaží vyvinout léčiva, která by nejen ulevovala od artritické bolesti, ale dokázala by také chránit kosti.

Konopí a kanabinoidy přitom představují nadějné léčebné prostředky, jež pomáhají od bolesti, bojují proti zánětům a pozitivně působí i na růst a udržování zdravého stavu kostí. O schopnosti kanabinoidů mírnit určité druhy artritické bolestí ví medicína již řadu let, nicméně poslední výzkumy naznačují, že konopí může hrát důležitou roli i při růstu a udržování kostí v dobré zdravotní kondici.

Výzkum prováděný na kostech transgenních myší (geneticky modifikovaná zvířata za účelem zkoumání, u nichž dochází k předání určitých genů z jednoho organismu na druhý) prokázal, že v případě neexistence buď receptorů CB1, nebo CB2 se u myší rozvine osteoporóza (řídnutí kostní tkáně) mnohem dříve než u normálních myší. Nedávné výzkumy prokázaly, že myši bez obou kanabinoidních receptorů mají extrémně slabé kosti, což odpovídá onemocnění osteoartrózou a osteoporózou.

Nejznámější výrazy spojené s kloubními onemocněními jsou artróza a artritida, které mají společný základ ve slově arthros (řecky kloub), a proto si jsou tak podobné, avšak každé onemocnění má jinou příčinu a odlišný průběh.

Na základě genetického screeningu je nyní možné pozorovat spojitost mezi kanabinoidy a stavem kostí i u lidí. Tři studie provedené na třech odlišných etnických skupinách prokázaly, že odlišnosti v receptorech CB2 korelují s nemocemi kostí. Jedna ze studií dokázala, že oslabení kostí se projevuje u lidí s nefunkčními nebo zmutovanými receptory CB2.

Již od 18. století

Artritida jakéhokoli typu může být extrémně bolestivým a vysilujícím onemocněním a jeho léčba představuje pro medicínu velkou výzvu. Konopí přitom lékaři na Západě užívali na tišení svalových a kosterních bolestí již v 18. století. V dnešní době se konopí efektivně užívá na mírnění těchto bolestí, ať už je nasazeno samostatně, nebo jako doplňkové léčivo zvyšující efekt například opioidních léků proti bolesti.

Již na konci osmdesátých let minulého století byly u konopí prokázány také silné imunomodulační a protizánětlivé vlastnosti. Ty naznačují, že kanabinoidy by nemusely pomáhat pouze jako prostředek na mírnění symptomů onemocnění, ale také jako primární léčba artritidy.

Jeden z nejstarších dochovaných záznamů o léčbě konopím v lidské historii, čínský lékopis datovaný do doby zhruba tři tisíce let před naším letopočtem, dokonce přímo poznamenává, že „konopí zbavuje revmatismu“. Je tedy zjevné, že znalosti o protizánětlivých a imunomodulačních účincích konopí měli lidé již v dávných dobách.

Nadějné CBD

Studie sahající až dvě desetiletí zpět ukázaly, že kanabidiol má schopnost potlačovat u myší a krys imunitní reakce zodpovědné za rozvoj nemoci podobné artritidě, chránit před poškozením kloubů a zlepšuje jejich stav.

Zdroj: unsplash.com

Výzkumy na lidech opakovaně prokazují, že konopí zlepšuje pohyblivost, mírní ranní ztuhlost svalů a působí proti zánětlivým procesům. Kromě toho jsou pacienti užívající konopí často schopni snížit dávky potenciálně škodlivých léčiv, jako jsou nesteroidní antiflogistika (též nesteroidní antirevmatika – NSA).

Studie pracovníků Hebrejské univerzity v izraelském Jeruzalémě přišla se závěry, podle nichž minimálně jeden z metabolitů, který vzniká při přeměně CBD v těle, má silné protizánětlivé účinky. Ty jsou srovnatelné například s nesteroidním antirevmatikem indometacinem. Ovšem bez nežádoucích vedlejších účinků na fungování trávicí soustavy.

Navíc bylo zjištěno, že podobně účinné metabolity vznikají v těle i z psychoaktivního THC. Přičemž u minimálně jednoho metabolitu byly též prokázány protizánětlivé a bolest tlumící účinky.

Výzkumy na lidech opakovaně prokazují, že konopí zlepšuje pohyblivost, mírní ranní ztuhlost svalů a působí proti zánětlivým procesům.

V roce 2019 byl v lékařském žurnálu Current Opinion in Rheumatology publikován systematický přehled odborné literatury k tématu revmatoidní artritidy a konopí pod vtipným názvem „Joints for Joints“ (Jointy pro klouby – anglicky se totiž kloub řekne joint). V jeho závěru se autoři shodují, že „kanabinoidy by mohly být vhodným léčivem na revmatoidní artritidu. Nicméně je důležité cílit na vhodné receptory na správném místě.“

Pro klinické studie doporučují kombinaci agonisty receptorů CB2 s periferním antagonistou receptorů CB1. Dále podpořit protizánětlivé účinky receptorů CB2 aktivací beta2-adrenergních receptorů. A v neposlední řadě „nasazení CBD za účelem zahájení protizánětlivých procesů, jež nebudou vycházet z aktivace kanabinoidních receptorů“. CBD totiž na rozdíl THC aktivuje receptory minimálně a působí jinými mechanismy.

Text: Lukáš Hurt

Zdroj: magazin-konopi.cz

Kategorie: Léčba, Všechny články